พระองค์ทรงมองทุกคนเหมือนลูกขอท่าน ฉะนั้นคนที่เป็นพ่อจะต้องรักลูกและทำให้ลูกมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวทรงก่วงใย ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกของพระองคืมีความสุข ไม่เคยที่จะยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆ ที่เข้ามาในประเทศ ทรงช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูก ๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือถิ่นทุรกันดาน ซึ่งยากนักที่พ่อคนอื่นจะทำได้ คือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคน ทำให้ ผมบอกได้เต็มปากเลยว่า "ผมรักรพเจ้าอยู่หัว"

      Long Live The King
   สรพงษ์ จิตจง  ม.ราม

 

ธนวัต ประวิฐไพบูลย์
นานาชาติเอกมัย
 ในหลวงเปรียบได้กับพ่อของแผ่นดิน ที่ข้าพเจ้าและพวกพ้องได้มีโอกาสได้ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินที่ไม่เคยตกเป็นของชาติอื่น แต่อย่างใดนับว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจล้วนมาจากบุญกุศลขิงท่านทั้งสิ้น
   ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย


20/01/2010
His majesly the king has talent Jazz music. one of his composed song H.M. blues souneled very classic and gontling.I'm praud of him to be excel in variouj abilities.
  -Ekasit Kunadirekwang
   EIS

ในหลวง ร.9 ของเรานั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนชาวไทยทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถที่สุด เท่าที่ทุกคนเคยมีมาผมเชื่อเช่นนั้น
เพราะว่า ท่านเป็นนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และออกไปเยี่ยมทุกสุขของประชาชนได้อย่างดี  
   อัดรเวช ยอดแหนะ

    ในใจของผมนั้นจะบอกได้ว่า รักในหลวงมาก เพราะตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงตอนนี้ ในหลวงก็ได้ทำเพื่อนประเทศมาตลอด และก็ไม่เคยทิ้งประชาชนคนไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมพูดได้ว่า ผมรักในหลวงมากครับ
   นศท.ชนน์มนัช ริขะป่า

  ในหลวงทรงเป็นพ่อที่คอยดูแลลูกอย่างมิรู้จักเหนื่อยลูกนั้นก็คือประชาชน ชาวไทยทุกคน ในหลวงทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยกระผมหนึ่งในนักศึกษาวิชาทหาร มีความจงรักภักดี ต่อในหลวงมาก มีความจงรักพระองค์ ข้าพเจ้าขอให้พระองค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นประมุขปกครองประเทศต่อไปเรื่อย ๆขอให้พระองค์ ทรงเจริญยิ่งยืนนาน

นศท.ธรกฤต ชูเชิด ชั้นปีที่ 4 มหาลัย เชียงใหม่


ในอันดับแรกผมมีความสุขและภูมิใจมากที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยและอยู่ใต้ร่มโพธิ์ของในหลวง ครอบครัวของผมได้เล่าเรื่อฝของท่านให้ฟังในตอนที่ผมยังเด็กผมคิดว่ากษัตริย์นี้ทำให้ได้รู้ว่าทำไมคนไทยจึงรักท่าน และเมื่อผมโตมาผมได้ขมพระราชกรณียกิจของท่านและรู้สึกประทับใจมากที่ท่านได้ทำเพื่อนคนไทยทุกคน
  นศท.อรรถวิทย์ เคหา ม.เชียงใหม่


  ในความรู้สึกของผม ผมคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทุกคนเพราะพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนไทยทุกคนเหมือนลูกของพระองค์เมื่อพ่อเห็นว่าลูกเดือดร้อน พ่อก็จะช่วยเหลือลูก พระองค์เป็นดั่งเทวดาของคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักท่าน
     นศท.ณัฐถณ จั่นนงเยาว์ ม.ราม

   พระราชาใดในโลกที่จะมีความห่วงใย พสกนิกรของตนเองมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะไม่มีในโลกและคงไม่มีอีกแล้วนอกจากพระองค์เพียงคนเดียวแล้วเราคนไทยที่อยู่ได้ ก็คงต้องมี ความจงรักภักดี ให้มากกว่านี้และคงทำได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำและที่ควรทำ ให้กับพระองค์
              นรายดิมทร์ มุณท้อกาญจน์ ม.ปัตตานี

  ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดูแล คนไทยมาโดยตลอดทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนคนไทยมาโดยตลอดและแนะนำการดำรงชีวิตของคนไทยในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชน แผ่นดิ เรา รัก ในหลวง
                                            นศท. รุ่งโรจน์ สมบูรณ์พงษ์ ม.ราม

  ผมมีความภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เพราะประเทศไทยมีกษัตริย์ที่ดีและไม่ทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ยังคอยดูแลและเอาใจใส่ประชาชนอย่างพวกเรา อย่างใกล้ชิดและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆของประเทศให้ประชาชน อย่างเต็มที่ทุกครั้ง และผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศต้องรักท่านมาก เหมือนผมอย่างแน่นอน
                                     นศท.ศิรชัช โอวาสิทธิ์ รร.สามเสนวิทยาลัย


นศท.จิรายุทธ แผลงศร ม.รามคำแหง
รัก     และ     สงสาร    ในหลวง


ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดบนแผ่นดินไทยเคารพ ชาติ ศาลนา พระมหากษัตริย์ และไม่เคยคิดทรยศชาติบ้านเมืองผมคิดว่าตัวผมเองโชคดีมากที่เกิดมาเป็นคนไทยและได้เจอพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยเอาความสุขส่วนตัวมากกว่าความสุขส่วนรวมและรักประชาชน และผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รักท่านเหมือนกัน
      นศท. รัฐสภา จันทร์ตากอง ม.ราม


พ่อขิงแผ่นดิน คำนี้ได้ยินบ่อยๆ หรือที่คุ้นหูก็คือ ในหลวงถึงผมจะเกิดมาไม่ทันเท่าที่จะเห็นพระองค์เสด็จไปไหนบ่อย ๆ แต่ผมก็ยังรักในหลวงเหมือนประชาชนคนไทยทุกคน ผมยังจำได้เลยเมื่อก่อนถ้าเมื่อไหร่ในหลวงออกทีวี ผมจะรีบวิ่งมาดูและชอบมาในสิ่งที่พระองค์ตรัส สุดท้ายนี้ของให้ในหลวงอยู่กับประชาชนไปนาน ๆ
                                             นศท.เอนกพงศ์ นุ่มเรียม ม.แม่โจ้


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ปวงประชาชนของท่าน ท่านอยู่แบบยอมเหนื่อยกายเหนื่อยใจทำทุกอย่างเพื่อนประชาชนของท่านนั้นมีความสุขสบายมีที่ทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผมในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งจะทำตามแบบ อย่างที่พระองค์เคยปฏิบัติมาความรู้สึกของผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน
  นศท.ศรัณญู จินดาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง


ข้าพเจ้ามีความรู้สึกต่อในหลวงของเรา ว่า ในการทำงาน ของพระองค์ท่านทั้งเหน็ดเหนื่อยและลำบาก เพราะท่านต้องแยกความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทยของท่าน ท่านทรงรับรู้ ความทุกร้อนของประชาชนและได้ พระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้าพเจ้าจะทำความดีให้เหมือนพระองค์ท่านคือ ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน โดยไม่หวังผมตอบแทน
                                                                  นศท.จักรพงษ์ เรียบร้อย มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย

ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ท่าน มีสุขภาพดีและอยู่คู่คนไทยไปอีกนาน ๆ
                             นศท.ภาณุพงศ์ นันทขันธ์ ม.แม่โจ้

 

 

edit @ 22 Jan 2010 15:19:49 by เด็กดี

edit @ 22 Jan 2010 15:49:09 by เด็กดี

edit @ 22 Jan 2010 15:49:51 by เด็กดี

edit @ 22 Jan 2010 16:01:00 by เด็กดี

edit @ 22 Jan 2010 16:45:38 by เด็กดี

Comment

Comment:

Tweet

รู้สึกดีนะครับที่ได้เกิดมาอยู่ในเมืองไทย และได้เป็นคนไทยเพราะประเทศไทยมีกษัตริย์นักปกครองที่ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายและทรงอุปถัมถ์แก่ผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทนและทรงห่วงใยราษฏร

นศท.ธนภัทร ประภาสุวรรณกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชั้นปีที่ 3

#5 By (125.27.159.158) on 2010-02-15 13:28

ไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างถิ่น แต่ทุกคนที่ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว ก็ล้วนว่าถือได้ว่า เป็นบุญอันใหญ่หลวงของตน ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเอง สิ่งที่เราสมควรจะสำนึก และ ทดแทนคุณแผ่นดินคงเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าเรา ไม่กตัญญูต่อบ้านเกิดเมืองนอน และ ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณของพระมหากษัตริญ์และแผ่นดินที่ไห้เราได้ ทำมาหากินและอยู่อาศัย

#4 By นศท.พรภัสสร์ สูติปัญญา (125.27.159.158) on 2010-02-15 13:16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเรา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ มีความริเริ่มแปลกใหม่ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ ทรงทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายให้การพัฒนาประเทศอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา เราสามารถพูดได้เลยว่า ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้น เราจึงควรตอบแทนท่านด้วยการทำตัวเป็นประชาชนที่ดี มีความสามัคคี และร่วมกันปลูกจิตสำนึกที่ดีเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบสืบต่อไป

#3 By LATTE (125.27.194.180) on 2010-02-09 14:42

ผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้เป็นประชาชนของพระเจาอยู่หัวฯ ซึ่งพระองค์เป็นเหมือนพ่อคนที่สองของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งผมก็มีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นเทวดาที่อยู่บนโลกใบนี้ที่คอยดูแลคุ้มครองปวงชนชาวไทยตลอกมา เรามีความรักในพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นอันมาก และจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไป

#2 By นศท. สิทธิโชค ยงสุข (125.27.192.33) on 2010-02-07 15:32

ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยเข้าด้วยกัน ผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมี

นศท.วาริท ทวีกาญจน์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

#1 By (125.27.192.33) on 2010-02-07 10:45